Stavernguiden.no

Nils Melau
Helgeroveien 105
3294 Stavern
Tlf / Vipps: 997 21 720
post@stavernguiden.no

Stavernguiden har stor kompetanse i historie, og er aktivt med i det lokalhistoriske arbeidet i distriktet, bl.a. i historielagene.

Samarbeidskontakter:

Til Fredriksverns forsvar


De to stabburslignende blokkhusene er kanskje de mest typiske Stavern-symboler vi har, der de kneiser å på hver sin kolle over vestre del av byen. De ble bygd 1788-90, som kombinerte utkikksposter og skytestillinger, og som ledd i et forsvarsanlegg rundt Fredriksvern og Stavern.
Opprinnelig var det tre blokkhus, men det søndre, som sto på Kakenfjellet, er borte. De ble bygd i solid tømmer, og med utstikkende 2. etasje for at en skulle kunne skyte rett ned i tilfelle stormangrep.
Mellom de tre blokkhusene, og ned til sjøen i nord og sør, gikk det doble palisader, bestående av tette rekker av spisse tømmerstokker. Ved Larviksveien, Brunlaveien og Helgeroaveien var det solide porter. Siden palisadene gikk utenfor det meste av den sivile bebyggelsen, framsto Stavern som en regulær festningsby..
I grove trekk startet palisaderekka ved Losen, gikk opp Ligangen og opp til nordre blokkhus, herfra i rett linje til midtre (nå sørligste) blokkhus, så gjennom øvre leir til det blokkhuset som sto på Kakenfjellet og som nå er borte, og derfra sør for krutthuset til sjøen i øst.
Denne ytre befestningen kom aldri til å spille noen rolle, og allerede under den strenge vinteren 1800-1801 begynte Stavernsfolk å plukke av palisaden til ved. Derfor forfalt palisaden raskt. Noen rester fra palisadeanlegget er gjenreist i en privat hage ved oppgangen til det søndre blokkhuset. Denne ”prøven” står imidlertid ikke der palisaden gikk..

BLOKKHUSENE

  • Bygd 1788-90 som et ledd i den ytre befestningen rundt Fredriksvern Verft..
  • Var kombinerte utkikksposter og skytestillinger
  • Opprinnelig tre blokkhus, med doble palisader mellom. To igjen i dag
  • Palisadene kom aldri til å spille noen rolle, og forfalt raskt.


ADKOMST
Til det søndre (midtre) blokkhuset går en bratt sti, delvis med trapper, opp fra Helgeroaveien rett overfor Fredriksvern motorverksted.  Til det nordre blokkhuset går en bratt sti opp fra Kommandør Herbst gate.

KILDER

  • Larvik A-Å  s  55, Nils Melau

Blokkhusene