Stavernguiden.no

Nils Melau
Helgeroveien 105
3294 Stavern
Tlf / Vipps: 997 21 720
post@stavernguiden.no

Stavernguiden har stor kompetanse i historie, og er aktivt med i det lokalhistoriske arbeidet i distriktet, bl.a. i historielagene.

Samarbeidskontakter:

Forslag på Sightseeing Turer

 • ​​Historiske Vandringer - i gamle Stavern og på Fredriksvern verft: Norges første marineverft fra 1756.  (Tid ca. 1 time)


 • Bysightseeing i Stavern og omegnen.  Kan ev. bruke buss.


 • Bli kjent med de store Stavernpersonlighetene - Peter Wessel Tordenskiold, Michael Wassilioff, Kommandør Herbst, Kong Fredrik den 5., Eidsvollsmannen Even Thorsen, Dikterne Herman Wildenvey og Jonas Lie.  Vandringstur med personkåseri.  (Tid ca. 1 time.  Kan også passe innendørs ved kurs/festmiddager høst- og vinterstid)


 • Lysbildekåseri fra Stavern - Også om Stavernpersonlighetene.  Omvisning i Fredriksvern kirke - Norges første marinekirke, med interessant historie.  Fra 1756.  Gjerne kombinert med en rundtur i Stavern.  (Tid ca. 1 time)


 • Fredriksvern verft - fra 1750 årene, kombinert med besøk til miniatyrutstilling fra verftets første tid, og eventuelt til Sjøhistorisk museum.  Alt kan legges inn i vandringstur.  (Tid ca. 1 ½ time)


 • Båttur til Citadellet - Staverrn Fort, første gang bygd i 1670 årene.  Det legges inn noe Stavern historie, om ballastplanter på stedet, Vikingene som seilte i fjorden og til Kaupang, og orientering om geografien rundt Stavern )Tid ca. 1 - 2 timer.  Kan gjerne legges inn med servering)'


 • Besøk til Minnehallen - minnestedet over falne Norske sjøfolk fra 1. og 2. verdenskrig. Spesielt byggverk.  Litt om invasjonen under 2. verdenskrig til Stavern og disktriket.  Rundskue fra kruttårnkollen.  (Tid ca. 1 - 1 ½ time)


 • Se Stavern fra "oven" - Rundtur med egen bil eller buss til utsiktpunkter rundt/i Stavern:  Signalen/Klaffetelegrafen, Søndre Blokkhus, Minnehallen, Risøytoppen/Kunstnerbesøk, Mølleberget/Fiskeneset.  (Tid ca. 1 - 1 ½ time)


 • Hergisheim - Besøk med omvisning til dikterboligen for Gisken og Herman Wildenvey.  Eventuelt i kombinasjon med litt Stavernguiding.  (Tid ca. 1 time)


 • Båttur med guide i Larviksfjorden og Viksfjord - bl.a. om vikingenes Kaupang og fremveksten av Larvik by fra Gyldenløve til i dag.  (Tid ca. 1 ½ - 2 timer.  Kan event. legges inn med bespisning)


 • Tur til Stavernsøya med besøk til Stavernsodden fyr (om mulig) og til Citadellet - Vi tar båt rundt Stavernsøya og ser "merkene" fra 2. verdenskrig, og forteller om farvannet.  (Tid ca. 1 - 1 ½ time)


 • Sighseeing med buss i Larviksdistriktet - Larvik by, Bøkeskogen, Farriskilden, Kaupang, Brunlanes med Mølen og tilbake til Stavern.  (Tid ca. 1 ½ time.  Her kan legges inn flere besøk)


 • Besøk til Kaupang - Vikingenes handelsplass fra år 700 til 1200.  Orientering om funn og utgravinger.  (Tid ca. 1 - 1 ½ time)


 • Sighseeing i Brunlanes - Vi besøker Halle mølle, Berg stenkirke, Tanum kirke, Helgeroa, Nevlunghavn, Mølen, Brunlanesrivieraen med frodige naturlandskaper.  (Tid ca. 1 ½ - 2 timer)


 • På kirkevei - Tur med omvisning til følgende kirker: Larvik kirke (Gyldenløves kirke fra 1677), Tjølling kirke (Basilika-kirke fra først på 1100 tallet), Hedrum kirke (Larviks eldste bygning, gravsted for Jernskjeggene), Tanum kirke (St. Olavs kirke fra ca. 1100), Berg steinkirke (fra 1100 tallet), Fredriksvern kirke (Norges første marinekirke fra 1756).  Alle kirker har et interssant interiør og en rik historie.  (Tid ca. 2 timer).


 • Kunstgallerier i Stavern - veiledning på hvor stedene er med noe omvisning.  Besøk på salgsutstillinger.  (Tid: kan varieres mye).


 • Kyststien.  Vi vandrer noe av kyststien og legger inn interessant kultur historie.


 • Historiske kåserier/foredrag

        - ”Fra en svunnet tid i Stavern og distriktet”. Slik levde de her på 16, 17, og 1800 tallet

        - Store Stavernpersonligheter og historier om originalene i byen.

        - Dikterne Jonas Lie og Herman Wildenvey. Mulig besøk til Gisken og Hermans bolig: Hergisheim

        - Fra mitt barndomsrike. Festlig fortelling om liv og virksomhet fra åra ”etter krigen"

        - Lysbildekåseri fra Stavern og DVD fra hele distriktet.

        - Lysbildekåseri fra årstidene, med diktlesning fra Wildenveys samlinger


 • ​​Kombinasjoner av forskjellige omvisninger og turer som er nevnt ovenfor.